• +4 0733 933 332
 • iasi@restarthome.ro

Ce impozite vei plăti în România ca antreprenor?

Ce impozite vei plăti în România ca antreprenor?

Impozitul pe profit

Acest impozit este datorat de persoanele juridice romane șii persoanele juridice străine care desfășoară activități prin intermediul unui sediu permanent în România.

Acest impozit este de 16%, care se calculează la diferența dintre veniturile și cheltuielile înregistrate de firmă. Acest impozit se calculează, se declară și se plătește trimestrial.

Firmele care sunt vizate de plata acestui impozit trebuie să se regăsească în una din următoarele situații:

 • Cifra de afaceri realizată în anul precedent să fie mai mare de 500.000 Euro;
 • Ponderea veniturilor din consultanță și management să din totalul veniturilor să depășească 20%;
 • Valoarea capitalului social să fie mai mare de 45.000 lei (opțional).

Legislația fiscală din România prevede un regim special de impozitare după cum urmează:

Firmele care desfășoară activități de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere, și în cazul cărora impozitul pe profit datorat pentru activitățile prevăzute în acest articol este mai mic decât 5% din veniturile respective, sunt obligați la plata impozitului în cotă de 5% aplicat acestor venituri înregistrate.

 Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Acest impozit se calculează, se declară și se plătește trimestrial. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este datorat de firmele care îndeplineșc cumulativ următoarele condiții:

 • Realizează venituri altele decât cele din consultanță și management în proporție de peste 80% din veniturile totale;
 • Veniturile totale obținute să fie sub 500.000 Euro;
 • Societatea să nu fie în stare de dizolvare urmată de lichidare.

Cotele de impozitare sunt:

 • 1% pentru societățile care au cel puțin un salariat;
 • 3% pentru societățile care nu au salariați.

 Impozitul specific

Acest impozit este datorat de firmele care au ca si activitate principală sau secundară următoarele domenii de activitate corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:

 • 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare;
 • 5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata;
 • 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere;
 • 5590 – Alte servicii de cazare;
 • 5610 – Restaurante;
 • 5621 – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente;
 • 5629 – Alte servicii de alimentatie n.c.a.;
 • 5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor.

Impozitul specific se calculează în funcție de mai multe variabile, cum ar fi rangul localității unde activează punctul de lucru, suprafața acestuia, sezonalitatea etc. Acest impozit se datorează de scoietățile care sunt plătitoare de impozit pe profit și obțin venituri din activitățile enumerate anterior.

Acst impozit se achita semestrial, pana pe data de 25 a lunii urmatoare semestrului, fiecare plata reprezentand jumatate din impozitul anual datorat.

 Impozitul pe dividende

Dividendul reprezintă o distribuire de bani sau în natură, efectuată de o persoană juridică unui participant, drept consecință a deținerii unor titluri de participare la acea persoană juridică.

Dividendele plătite persoanelor fizice se impozitează cu cota de 5%. De asemenea, persoanele care nu obțin venituri salariale sau asimilate salariilor, venituri din pensii și venituri din activități independente plătesc suplimentar și o cotă de 5,5% reprezentând Contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Contribuții sociale obligatorii

Societățile care au salariați, conform legislației fiscale actuale, datorează contribuții sociale și impozite către Bugetul de stat. Aceste contribuții și impozite se datorează de către salariați și de către angajatori, după cum urmează:

Contribuțiile sociale aflate în sarcina angajatorului sunt:

 • Contribuția pentru pensii:
  • 15,8% pentru condiții normale de muncă;
  • 20,8% pentru condiții deosebite de muncă;
  • 25,8% pentru condiții speciale de muncă.
 • Contrubuția pentru asigurări de sănătate – 5,2%;
 • Contribuția pentru șomaj – 0,5%;
 • Contribuția pentru fondul de garantare al salariior – 0,25%
 • Contribuția pentru accidentele de muncă, care variază între 0,15% și 0,72%, în funcție de domeniul de activitate al firmei;

Contribuțiie sociale și imozitului care îi revin angajatului sunt următoarele:

 • Contribuția pentru pensii – 10,5%;
 • Contribuția pentru asigurări de sănătate – 5,5%;
 • Contribuția pentru șomaj – 0,5%;
 • Impozitul pe salarii – 16%.

Raportat la salariul minim brut pe economie de 1.450 lei, obligațiile de plată totale datorate statului sunt 718 lei, din care 385 lei se rețin salariatului și se virează la bugetele statului, iar restul de 333 lei sunt în sarcina angajatorului. După aceste rețineri, angajatul primește un salariu net de 1.065 lei.

Taxa pe valoare adăugată  – TVA

TVA este un impozit încasat în cascadă de fiecare agent economic care participă la ciclul economic al realizării unui produs sau prestării unui serviciu care intră în sfera de impozitare.

În România sunt în vigoare 3 cote de TVA:

 • Cota standard – 19%;
 • Cotă redusă – 9%;
 • Cotă redusă – 5%.

TVA-ul se aplică tuturor operațiunilor efectuate de către persoane fizice sau juridice, care implică plăți, cu excepția situațiilor enunțate de lege.

După exercitarea dreptului de deducere, agenții economici impozabili care au participat la ciclul economic virează soldul TVA la bugetul de stat.

Taxa pe Valoare Adăugată datorată statului este egală cu diferența dintre taxa colectată și cea achitată prin cumpărături.

Cota redusă de TVA de 9% se aplică următoarelor prestări de servicii și livrări de bunuri:

 • cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
 • serviciile de restaurant şi de catering, cu excepția băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10 (berea la draft)
 • livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, definite prin normele metodologice conform legislației specifice, cu excepția protezelor dentare scutite de taxă;
 • livrarea de produse ortopedice;
 • livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar;
 • livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, semințe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele;
 • livrarea apei potabile şi a apei pentru irigații în agricultură.

Cota redusă de TVA de 5% se aplică următoarelor livrări de bunuri și prestări de servicii:

 • manuale școlare, cărți, ziare şi reviste, cu excepția celor destinate exclusiv sau în principal publicității;
 • livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite, definite astfel:
  • clădiri utilizate drept cămine de bătrâni şi de pensionari;
   clădiri utilizate drept case de copii şi centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap;
  • locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv TVA, achiziţionate de orice persoană necăsătorită sau familie.
  • clădiri achiziționate de primării în vederea atribuirii de către acestea cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei;
 • serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe.

Cum se colectează TVA-ul

TVA-ul este o taxă care se „autopercepe”, deoarece conform legislației, persoana înregistrată în scopuri de TVA impune și colectează TVA de la clienții săi, după care virează taxa către Bugetul statului.

Cum se deduce TVA-ul

Persoanele plătitoare de TVA au dreptul de a deduce, conform legii, TVA-ul la achiziții făcute în scopul realizării obiectului de activitate. Așadar, deducerea de TVA diminuează TVA-ul care trebuie plătit la bugetul de stat.

Pentru că încadrarea corectă a cheltuielilor în funcție de criteriul obiectului de activitate nu este întotdeauna ușoară, legea specifică în mod expres anumite cheltuieli ca fiind cu deductibilitate limitată, iar altele ca fiind în mod cert nedeductibile.

admin

Leave a Reply